Beroertes: Symptomen en behandeling

Beroertes en behandeling

Beroerte is wereldwijd de tweede belangrijkste oorzaak van invaliditeit en overlijden. Een beroerte is een ernstige en mogelijk levensbedreigende medische aandoening die optreedt wanneer de bloedtoevoer naar de hersenen wordt verstoord. Bloed vervoert zuurstof naar de hersenen, die alle lichaamsfuncties regelen. Zonder zuurstofrijk bloed beginnen de hersenen af ​​te sluiten. Als de bloedstroom het gebied dat een bepaalde lichaamsfunctie regelt niet kan bereiken, zal dat deel van het lichaam niet werken zoals het zou moeten.

Het meest voorkomende type beroerte is een ischemische beroerte, die wordt veroorzaakt door een stolsel dat de bloedstroom naar de hersenen belemmert. Een beroerte kan ook hemorragisch zijn, wat betekent dat het wordt veroorzaakt door een bloedvat dat scheurt en de bloedtoevoer naar de hersenen verhindert. Sommige beroertes kunnen worden veroorzaakt door tijdelijke stolsels. 

Ischemische beroerte

Ischemische beroerte treedt op wanneer vetafzettingen in de wanden van bloedvaten loskomen, waardoor bloedstolsels ontstaan ​​die het vat verstoppen en het onmogelijk maken voor bloed om erdoorheen te stromen. Dit type beroerte is verantwoordelijk voor ongeveer 87% van alle gevallen. Er zijn twee soorten obstructies of bloedstolsels die ischemische beroertes kunnen veroorzaken.

Cerebrale trombose treedt op wanneer zich een bloedstolsel of trombus ontwikkelt in een van de bloedvaten van de hersenen, waardoor een zogenaamde trombotische beroerte ontstaat. Embolische beroertes daarentegen worden veroorzaakt door hersenembolie, dat is wanneer een deel van een bloedstolsel in een ander deel van het lichaam, zoals het hart, loskomt, door de bloedbaan reist en een bloedvat in de hersenen verstopt.

Hemorragische beroerte

Hemorragische beroerte treedt op wanneer een verzwakt vat scheurt en bloedt in de omliggende hersenen. Het bloed hoopt zich op en comprimeert het omliggende hersenweefsel, waardoor de symptomen ontstaan. Dit type beroerte is verantwoordelijk voor ongeveer 13% van de gevallen. Twee soorten verzwakte bloedvaten veroorzaken gewoonlijk een hemorragische beroerte: aneurysma’s en arterioveneuze misvormingen.

Beroertes Symptomen en behandeling

Een aneurysma is een zwak gebied in een bloedvat dat gewoonlijk groter wordt. Aneurysma’s ontwikkelen zich meestal op vertakkingspunten van slagaders en worden veroorzaakt door constante druk van de bloedstroom. Arterioveneuze misvorming treedt op wanneer een wirwar van bloedvaten in de hersenen normaal hersenweefsel omzeilt en bloed rechtstreeks van de slagaders naar de aders leidt.

Tijdelijke ischemische aanval

Dit wordt vaak aangeduid als “mini-beroerte” en treedt op wanneer er een tijdelijke blokkering van de bloedtoevoer naar de hersenen is. Het stolsel lost meestal vanzelf op of raakt los, en de symptomen duren meestal minder dan vijf minuten. Hoewel een TIA geen blijvende schade aanricht, is het een signaal dat er in de nabije toekomst een volledige beroerte kan optreden.

Cryptogene beroerte

Beroertes zonder bekende oorzaak worden cryptogeen genoemd. Naar schatting is ongeveer 1 op de 3 ischemische beroertes cryptogeen. Mogelijke verborgen oorzaken van een beroerte zijn een onregelmatige hartslag, problemen met de hartstructuur, verharding van de slagaders of bloedstollingsstoornissen.

Symptomen en behandeling

Symptomen van een beroerte variëren afhankelijk van welk deel van de hersenen is aangetast. Maar een snelle manier om de mogelijke onmiddellijke gevolgen van een beroerte te onthouden, is het acroniem F.A.S.T.:

F (face) – Hangend gezicht: Een deel van het gezicht kan hangend of gevoelloos zijn.

A (arm)- Armzwakte: Eén arm kan zwak of gevoelloos aanvoelen.

S (speach)- Spraakproblemen: Spraak kan onduidelijk of traag zijn

T (time) tijd om 112 te bellen: als iemand deze symptomen ervaart, hebben ze onmiddellijk medische hulp nodig, zelfs als de symptomen verdwijnen!

Aanbevolen artikelen