Welke vormen van eenzaamheid kennen we?

eenzaamheid

Uit recent onderzoek is gebleken dat ruim 3,5 miljoen Nederlanders gebukt gaan onder eenzaamheid, waarvan 1 miljoen personen in ernstige mate. Je eenzaam voelen is iets van alle leeftijden, maar het blijkt dat met name eenzame ouderen niet goed weten hoe zij uit een dergelijke impasse kunnen komen. Je eenzaam voelen zeurt en knaagt en kan invloed hebben op de meeste facetten in je leven. Maar wat maakt mensen eenzaam, welke soorten eenzaamheid bestaan er en wat doet het met je gezondheid? Hoe kunnen we als maatschappij dichter tot elkaar komen om eenzame mensen te helpen en wat kan de politiek hierin betekenen?

De verschillende soorten eenzaamheid

Bij existentiële eenzaamheid heerst het intense gevoel nergens bij te horen, geen verbinding te kunnen maken. Emotionele eenzaamheid uit zich bij mensen die een groot verlies hebben geleden en we spreken van sociale eenzaamheid als er te weinig (diepgaande) sociale relaties zijn. 

Welke vormen van eenzaamheid kennen we

Emotionele en existentiële eenzaamheid worden vaak buiten beschouwing gelaten

Hunkeren naar verbinding biedt ook oplossingen. De overheid roept dat er beter voor onze eenzame ouderen moet worden gezorgd om zo isolement te verdrijven. Helaas richt die overheid zich alleen op het voorkomen van sociale eenzaamheid en worden emotionele en existentiële eenzaamheid buiten beschouwing gelaten. Hierdoor hebben goedbedoelde oplossingen daardoor geen tot onvoldoende effect. Want deze laatste twee vormen los je niet op met een gezellig praatje of een lange wandeling in het bos. 

Eenzaam voelen

Voel je je eenzaam en weet je niet hoe je die impasse moet doorbreken? Kijk dan eens op Eenzaam.nl, een site met allerlei oplossingen hoe om te gaan met eenzaamheid. Deze website wordt beheerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Eenzaamheid voelt voor iedereen anders. De ene mens heeft meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal netwerk nodig dan de ander die misschien juist eerder behoefte heeft aan zo weinig mogelijk mensen om zich heen. Het is niet aan mensen af te lezen of zij zich eenzaam voelen. Als je je eenzaam voelt, kan het lijken alsof je faalt. Er wordt vaak weinig over gepraat. Daarom is het goed om te kijken of er signalen zijn, die kunnen wijzen op eenzaamheid.

vormen van eenzaamheid

Aanbevolen artikelen